Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Grupul ţintă

Grupul țintă (GT) al proiectului ”Solidari pentru un viitor mai bun” va fi format din 120 de persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: intentioneazasa infiinteze o intreprindere sociala si au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban din regiuniile Sud-Muntenia sau Sud-Vest Oltenia (in judetele: Arges, Prahova, Dambovita, Calarasi, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Dolj, Mehedinti, Gorj, Olt, Valcea).

2 Selecția grupului țintă

Pentru selectia propriu-zisa a participantilor la activitatile proiectului, inclusiv la cursurile de formare in domeniul antreprenorial social, se va proceda astfel:

a. Grupul tinta va fi informat asupra serviciilor integrate si inovatoare pe care le propune proiectul, asupra cursurilor ce vor fi desfasurate, precum si asupra cerintelor si conditiilor de acces la curs (evenimente, informari individuale sau colective, web site, etc.);

b. Responsabilul activitatii de recrutare si mentinere a grupului tinta va asigura colectarea aplicatiilor de inscriere a persoanelor interesate de serviciile proiectului si va intocmi dosarul de candidat;

c. Consilierul vocational va prezenta aspecte ale activitatii de consiliere vocationala, scopuri, beneficii etc si va inscrie persoana in “Registrul persoanelor consiliate”

Criteriile de eligibilitate si selecție sunt:

Persoanele să facă parte din grup țintă eligibil, persoane care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere de economie sociala in regunile de implementare;

Să aibă redința sau domiciliu în mediul rural sau urban din regiunile Sud-Muntenia sau Sud-Vest Oltenia;

Să nu facă parte din categoria tinerilor NEETs (care nu urmează nici o formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârstă între 1624 ani;

Să dorească să înființeze o intreprindere de economie sociala in mediul urban/rural;

Să fie de acord cu prelucrarea datelor personale;

Să își exprime disponibilitatea pentru participarea la activitățile proiectului;

Să aibă un nivel de educație care săi permită accesul la programul de formare;

Sa aiba capacitatea legala de a infiinta o intreprindere de economie sociala conform Legii nr. 219/2015;

– Sa creeze cel putin 5 locuri de munca prin ideea de afacere pe care doresc sa o dezvolte in cadrul proiectului.

După analiza documentelor se va face selecția persoanelor în vederea participării la programul de antreprenoriat in economia sociala, se va întocmi lista cu persoanele eligibile care vor face parte din grupul țintă, cât și o listă de rezervă. Pentru completarea grupelor de curs se va aplica, criteriul cronologic de inscriere la activitatile proiectului si de constituire a dosarului de participant la cursul de formare pentru dobandirea competentelor de antreprenoriat social pe principiul “primul venit, primul servit”. Cele 120 de persoane din grupul tinta vor beneficia inca de la inscriere de consiliere vocationala, scopul principal reprezentand identificarea persoanelor cu aptitudini, abilitati si deprinderi, cu viziune si dorinta de a activa in domeniul social. La finalizarea procesului beneficiarii/grupul tinta vor primi din partea expertilor consilieri concluzii si/sau recomandari, urmand sa participe la cursurile organizate in cadrul proiectului.

În procesul de selecție se aplică principiile egalității de sanșe indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, etnie, limbă, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată, potrivit prevederilor OUG 137/2000 și a Legii nr.202/2002, republicată .

Descrierea procedurii de recrutare şi selecţie grup ţintă

1 Identificarea grupului țintă

In urma analizei efectuate la nivelul celor doua regiuni cu privire la potențialul grup țintă sunt considerate oportune următoarele modalități de identificare si recrutare:

a) Implementarea unei campanii de informare si conștientizare a oportunităților oferite de prezentul proiect privind conceptul de economie sociala si a antreprenoriatului social, la nivelul celor doua regiuni vizate de proiect.

b) Popularizarea proiectului, activitatilor si oportunităților oferite de acesta in mediul on-line: site-ul proiectului, pagina de social-media dedicata acestuia.

c) Consilierea vocațională pentru cele 120 persoane din grupul țintă.

Identificarea grupului țintă se va face prin comunicate de presa, social media, distribuirea de pliante, flyere, întâlniri directe cu potentiali membri ai grupului tinta, precum si în cadrul sesiunilor de informare și promovare cu privire la antreprenoriat si economie sociala organizate in cadrul campaniei de promovare a economiei sociale. Grupul țintă va fi informat asupra serviciilor integrate si inovatoare pe care le propune proiectul, asupra programelor de formare ce vor fi desfasurate, precum si asupra cerințelor si condițiilor de acces la curs si in cadrul activitatilor din proiect.

Formularele vor conține și informații cheie referitoare la statutul lor pe piața muncii, vârsta, redința, dacă sunt interesate să dobândească competențe în vederea înființării unei afaceri, dacă doresc să înființeze o afacere, domeniul în care ar dori să înființeze afacerea, etc.

Candidații vor fi înștiiați de termenul limită de depunere a formularelor de înscriere, precum și de termenul de finalizare a procesului de selecție.